İş Sağlığı ve Güvenliği

HomeHakkımızdaİş Sağlığı ve Güvenliği

Sevgili Çalışanlarımız,

Resmi kayıtlara göre ülkemizde her gün 205 kişi iş kazası geçirmektedir. Meydana gelen iş kazalarının %98’i önlenebilir durumda olmakla birlikte; bu oranın % 88’i çalışan hatalarından, %10’uda ortam uygunsuzluklarından kaynaklanmaktadır. İş kazalarının %98‘i bertaraf ettiğimizde “0” iş kazası hedefimize ulaşmış oluruz. Bunun için hep birlikte el ele vermemiz gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, 6331 sayılı yasa ile ilk kez müstakil bir kanunla ele alınmıştır. Bu kanunla İş sağlığı ve güvenliğinde, sadece kuralcılıktan ibaret bir yaklaşımdan ziyade, iyileştirici ve önleyici bir anlayışı esas alınmaktadır. İş dünyasının da, iş güvenliği meselesini, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerektiğine inanıyorum. Bizlerde bu kanun ve altında çıkan tüm yönetmeliklere uymak yasal zorunluluğumuz olduğu gibi aynı zamanda da şirketimizin önemli bir hedefidir. Çalışanlarımız arasında emniyet liderliği becerilerini geliştiriyor, başarılı performansları ödüllendiriyor ve kurallara uyulup, uyulmadığını daha iyi kontrol ediyoruz. 

Hayat Kurtaran altın kurallarımız, ciddi yararlanma veya ölümleri engellemek için çalışanların ve müteahhitlerin neleri bilmesi ve neleri yapması gerektiğinin altını çiziyoruz. Kazaları önlemek için, emniyet alanını sistemli bir şekilde yönetiyor ve çalışanlarımız için anlaması ve uygulaması daha kolay ve net kurallar getiriyoruz. 

Operasyonel açıdan emniyetle ilgili konuların yönetiminde; Sağlık, Emniyet, Güvenlik (HSSE) ve Sosyal Performans (SP) Politikası ve Taahhüdü ya da eşdeğer bir politikayı temel alır. Bu politikalar kişisel emniyet, yol emniyeti ve işlem emniyeti gibi konuları kapsayan bir dizi zorunlu kılavuzla desteklenir. Tüm çalışanlarımız için hazırladığımız iş sağlığı ve iş güvenliği kitapçığı ilede kanunun daha iyi anlaşılıp, uygulanmasını hedefliyoruz. Amacımız “0” kaza hedefi ile müşterilerimize ve topluma daha iyi hizmet verebilmek. 

Tüm çalışanlarımıza kazasız günler dilerim. 

Saygılarımla, Yönetim Kurulu Başkanı/ Bilal Çeker